Τί θα δούμε προσεχώς;

Είμαι περιχαρής που επισκέφτηκες το ιστολόγιό μου! Δείχνει πως είσαι όντως στην αναζήτηση, στην αναζήτηση ενός νέου εκφραστικότερου εαυτού. Θα αναρτήσω πολλά περισσότερα προσεχώς για τους αναγνώστες μου, ενδεικτικά: συμβουλές και κόλπα, εμβαθύνσεις πάνω σε στοιχεία της μεθόδου μου, βιβλιογραφία για σχετικές θεωρίες, και επίσης θέματα από τα προσωπικά μου αναγνώσματα και την επίκαιρη, τυπική και μη τυπική, προσωπική μου κατάρτιση. Εις το επανιδείν!

Κ

Η καλή συντροφιά στο ταξίδι κάνει το δρόμο να φαντάζει συντομότερος.

— Izaak Walton

post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s