Για ποιον

→Ομιλητές και Συνομιλητές (Παρουσιαστές, Εισηγητές, Δημοσιογράφους, Καθηγητές)

→Podcasters, Youtubers, On-line/Video Instructors

→Ηθοποιούς, Αναγνώστες, Παραμυθάδες

→Κάθε επάγγελμα/υπηρεσία της οποίας η ποιότητα βασίζεται στον προφορικό λόγο

16427222_1434574806561229_7054751549243221770_n

Ενδεικτικές θεματολογίες:

→Φόβος έκθεσης και άγχος

→Προβολή φωνής

→Εκφραστικότητα

→Αλληλεπίδραση με το κοινό

→Προσαρμογή ομιλίας στο κοινό και στο αντικείμενο

→Τεχνική και συναισθηματική διαχείριση ζωντανών συνομιλιών

→Λειτουργική για το νόημα και την μεταδοτικότητα δομή

→Μετάβαση από το γραπτό στο προφορικό

→Μετάβαση από τον προετοιμασμένη ομιλία στον αυτοσχεδιασμό

→Ρητορικές δομές και οι ποικίλες θεατρικές δράσεις

→Η αφήγηση ως στρατηγική σύνταξης ομιλίας

→Η μη κατευθυντικότητα στη συνομιλία και τη συνέντευξη

→Σκηνοθετική της ομιλίας (πχ. Μιας εκπομπής, εισήγησης ή ηχογράφησης)

→Το εύρος απεύθυνσης από την αφήγηση ως την μίμηση

→Ανάλυση της ερμηνείας σε μουσικές επιλογές

→Το γραπτό ως παρτιτούρα

→Αναθεώρηση ριζική της μανιέρας, ναι ακόμα κι αν λειτουργεί

→Συχνά θέματα που μπορεί επίσης να απασχολούν:

ανεπάρκεια αέρα, ήχος εισπνοής, λανθασμένη πρόσληψη του εκφερόμενου μηνύματος, ρινική χροιά, άγχος δημόσιας έκθεσης, ανεπαρκής προβολή της φωνής, μονότονη εκφορά, επαναλαμβανόμενες λέξεις φράσεις, έλλειψη ροής συνοδεία παύσεων και διακοπής του ειρμού.

EnglishFrenchGreek